Chcąc zapewnić naszym klientom zadowolenie i bezpieczeństwo wynikające z pokładanego w nas zaufania gwarantujemy najwyższą jakość usług serwisowych zarówno w okresie gwarancyjnym jak i po jej wygaśnięciu.

Serwis wózków widłowych firmy COMBILIFT to profesjonalna i szybka obsługa po sprzedażowa. Jako autoryzowany serwis bocznych wózków widłowych oraz czterokierunkowych wózków bocznych Combilift zapewniamy pełną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną wózków widłowych producenta.

Wszyscy nasi technicy posiadają uprawnienia do wykonywania konserwacji wózków widłowych wydane przez UDT, jak również uprawnienia do montażu instalacji gazowych w wózkach widłowych, prac spawalniczych, elektrycznych i innych.
Wieloletnie doświadczenie i nowoczesne narzędzia pracy pozwalają nam sprostać wszelkim postawionym przed nami zadaniom.

Od lat cieszymy się zaufaniem naszych Klientów.

Najwyższa jakość obsługi znalazła uznanie wśród naszych stałych Partnerów w całym kraju.


PROFESJONALIZM DZIAŁANIA:

 • przeszkolony przez producentów wózków personel techniczny
 • w pełni wyposażone warsztaty naprawcze z własnymi zapasami części zamiennych,
 • doskonała znajomość obsługiwanych urządzeń,

SZYBKOŚĆ REAKCJI:

 • - jesteśmy zawsze blisko - obsługa Klienta obejmująca całe terytorium kraju,
 • - samochody serwisowe bezpośrednio do dyspozycji Klientów,
 • - natychmiastowy czas reakcji na zgłoszenie Klienta
 • - mobilne warsztaty pozwalają przeprowadzić naprawy wózków u Klienta "serwis wózków u Klienta":
 • nasze samochody serwisowe "serwis wózków u Klienta":
 • remonty kapitalne:przeprowadzamy w bazie serwisu z bezpośrednim dostępem do magazynu części,
 • montujemy instalacje: gazowe,
 • przygotowujemy wózki do odbioru UDT,
 • wykonujemy serwis ogumienia u Klienta,
 • udzielamy gwarancji na każdą wykonaną naprawę

Urząd dozoru technicznego

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2002r (Dz. U. Nr. 122, poz. 1321 oraz z 2002r nr. 74, poz. 676) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003r zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr. 28, poz. 240) z dniem 18 sierpnia 2003r wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, będą podlegać dozorowi technicznemu.

Ustawa określa zasady, zakres i formy wykonywania dozoru technicznego nakładającego na właścicieli wózków obowiązek rejestracji urządzeń w Urzędzie Dozoru Technicznego, oraz przestrzegania wymogów UDT w zakresie eksploatacji i konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

W związku z objęciem wózków widłowych z dniem 18.08.2003 obowiązkowym Dozorem Technicznym nasza firma o pracownicy uzyskali stosowne uprawnienia do prac konserwatorskich wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Oferujemy kompleksową obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (wózki widłowe)zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • rejestracja wózka widłowego w UDT:
  • (przygotowanie wózka podnośnikowego, sporządzenie dokumentacji, zgłoszenie do badań w UDT, udział naszego konserwatora przy badaniach),
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji,
 • wykonywanie przeglądów konserwacyjnych UDT wózków widłowych.
 • Naprawy i remonty wózków widłowych
 • Modernizacje wózków - w zakresie posiadanych uprawnień
 • Bieżąca współpraca z UDT w zakresie eksploatacji wózków widłowych
 • Przeglądy wózków widłowych przez konserwatorów posiadających uprawnienia UDT

Wprowadzony przepis nakłada na użytkownika obowiązek zgłoszenia i zarejestrowania wózków widłowych w odpowiednim Urzędzie Dozoru technicznego oraz przestrzegania wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą. Nowo zakupione wózki mogą być dopuszczone do ruchu po uprzedniej rejestracji i odbiorze technicznym przez UDT w miejscu urzytkowania.

Przepis ten nakłada następujące obowiązki na:

 • Importera - uzgadniania wniosków importowych w zakresie typów oraz ilości sztuk sprowadzanych urządzeń.

Bez wniosku importowego żaden wózek nie ma prawa wjechać na teren kraju.

 • Użytkownika - zgłoszenie i zarejestrowanie użytkowanych wózków widłowych w odpowiednim rejonowym Urzędzie Dozoru Technicznego.

Przestrzeganie wymagań UDT w zakresie eksploatacji oraz konserwacji zgodnie z ustawą o dozorze technicznym.

Nowo zakupione urządzenia mogą być wprowadzone do ruchu dopiero po odbiorze eksploatacyjnym/ technicznym w miejscu pracy, dokonanym przez UDT.

 • Konserwator – każdy technik serwisowy powinien mieć uprawnienia UDT.
 • Operator – powinien mieć odpowiednie uprawnienia do kierowania wózkami

Aby uniknąć problemów należy:

 • Użytkować wózki widłowe wyprodukowane przez firmę, posiadającą uprawnienia UDT do jego wytwarzania
 • Zlecać montaż oraz wszelkie naprawy wyłącznie autoryzowanym punktom serwisowym, posiadającym uprawnienia wydane przez UDT.
 • Zadbać, aby operator posiadał właściwe uprawnienia do obsługi, zezwalającej na pracę wózkiem widłowym
 • Zlecić bieżącą konserwację sprzętu wyłącznie konserwatorom posiadającym właściwe zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT

Dzięki temu sprzęt będzie zawsze sprawny technicznie co pozwoli na obniżenie kosztów jego eksploatacji.

Części Zamienne

Autoryzowany serwis wózków COMBILIFT gwarantuje szybką dostawę wszelkich niezbędnych części zamiennych.

Dostarczamy tylko i wyłącznie oryginalne części zamienne posiadające atest COMBILIFT, co gwarantuje ich długotrwałą i bezawaryjną eksploatację. Wszystkie nasze części są objęte gwarancją.

Ponadto specjalizujemy się w sprzedaży i dystrybucji wideł oraz części zamiennych do wózków widłowych. Proponujemy bogatą ofertę dobrych gatunkowo produktów. Oferujemy części zamienne do wózków widłowych oraz maszyn budowlanych. Współpracujemy z dostawcami z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Zapewniamy oryginalne podzespoły najwyższej jakości gwarantując przy tym bardzo konkurencyjne ceny.

Prowadzimy również sprzedaż części do osprzętów takich firm jak: Kaup, Stabau, Cascade, Meyer. W naszej stałej ofercie znajdują się też opony pełne i pneumatyczne do wózków widłowych wszystkich marek.

 • Magazyny:
  • Samochody serwisowe na terenie całej Polski
  • Magazyn Centralny Polska – w Zabrzu
 • Dostawy:
  • Wszystkie dostawy części zamiennych realizuje wyspecjalizowana w logistyce części zamiennych firma. Serwisanci są zpatrywani na bieżąco.

Pozwoliło nam to znacznie skrócić czas oczekiwania na części zamienne a przez to usunięcie usterk.

<< Powrót